Geschiedenis

Het Wassenaars Kamerkoor is tweeënvijftig jaar geleden ontstaan uit een initiatief van de Wassenaarse musicoloog dr Jan van Biezen en zijn vrouw Margo. Aan huis zongen en bestudeerden zij samen met vrienden de oude muziek, tempi en zangwijzen die toen in Nederland werden ‘ontdekt’. In die begintijd repeteerde het koor eens in de veertien dagen. In de andere week leidde dr Van Biezen bij hem thuis een orkest.

In de jaren daarna groeide Het Wassenaars Kamerkoor uit tot een gewaardeerd en zeer gerespecteerd vertolker van Renaissance muziek en moderne composities van eigentijdse componisten. Het koor verzorgde in de afgelopen vijftig jaar minimaal twee maal per jaar een concert in de Wassenaarse Dorpskerk en leverde daarnaast op verzoek talloze keren muzikale bijdragen aan bijzondere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld de Comeniuslezing die in 2003 werd verzorgd door de toenmalige Prins van Oranje.

December1978aNa zijn pensionering als lector aan de Universiteiten van Leiden en Utrecht droeg dr Van Biezen de leiding van het koor over aan Rijk Jansen, destijds cantor organist van de Wassenaarse Kievietkerk. Daarna volgden als dirigenten Niels Kuijers, Marijke van Klaveren, Rob Borst, Monique Schendelaar en sinds 2013 Geerten van der Wetering, organist van de Haagse Kloosterkerk.

Iedere nieuwe dirigent zette eigen accenten. Wat bleef was de interesse om als koor oude en nieuwe muziek op een verantwoorde – liefst zo authentiek mogelijke – wijze uit te voeren. Voorop stond daarbij telkens de bedoeling van de componist, de zuiverheid van de koorklank en het plezier van het samen musiceren. Om die reden werd door de individuele koorleden buiten de repetities om ook thuis veel gestudeerd.

Terugkijkend op meer dan vijftig jaar koorgeschiedenis loopt door Het Wassenaars Kamerkoor als muzikale rode draad dezelfde intentie en inzet die er was aan het begin: een compositie in zijn opbouw en zeggingskracht onder deskundige leiding zo goed mogelijk leren verstaan om die vervolgens met enthousiasme uit te kunnen voeren.